waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, May/June 2012  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 5

      Bayyana zubin Shudadden Lokaci Na II.
(b)       Kawo jimloli biyar masu Shudadden Lokaci Na II.
 
(a)       Explain the structure of Relative Past Tense.
(b)       Construct five (5) sentences each with Relative Past Tense.

_____________________________________________________________________________________________________
Observation

The is also a question on grammar and the candidates were expected to give an explanation on Relative Past Tense with examples in sentences.

For instance:
a.               Zubin Shudadden Lokaci Na II.
                Shudadden Lokaci Na II ya kunshi abubuwa uku:        
      -           Zagin aikatau (da karin sautin sama)
      -           Manunin lokaci – ka (a wani sa’in)
      -           aikatau.
 
b.                     Jumloli masu Shudadden Lokaci Na II
-           Ni ne na zo
-           Kai ne ka tafi  
-           ita ce ta zo jiya   
-           Mu ne muka sha ruwa
-           Su ne suka fadi, d.s.   

Candidates performance on this question was below expectation.

 

 

 

 

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.