waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, May/June 2012  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 6

Bayar da amsoshin wadannan Ka-Cinci-Ka-Cinci:

  1. Tsumangiyar kan hanya fyade yaro,fyade babba.
  2. Rub-rub kushewar bayi.
  3. Zubin duwatsu, tankar fata.
  4. Dillin bari dillin, dillin na kallon ki.
  5. Sandar urban wani ta karye, tawa ba ta karye ba.
Tasa guda ta ishi duk duniya amfani
_____________________________________________________________________________________________________
Observation

The question above was taken from the book Labarun Gargajiya 2 and it requires the candidates to provide answers to the above riddles.

Thus:
            a.         yunwa
            b.         kaikayi
            c.         Hakori
            d.         kaza bari tono, shaho na kallon ki
            e.         Hanya
            f.          Rana.
      
Many candidates attempted this question and their performance was good.

 

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.