waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, May/June 2012  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 9

    (a)Wane ne Malam Dogo?  

    (b)Mutumin wane gari ne?  

    (c)Wadanne irin tufafi yafi sanyawa?   

_____________________________________________________________________________________________________
Observation

The question was taken from the book Nagari Na Kowa and the candidates were expected to identify who Malam Dogo is, where he comes from and the type of dress he wears frequently.  Thus:

a.         Malam Dogo shi ne mutumin da aka kawo don ya koyar a makarantar su Salihi a  Zangon Gyara kuma mutum ne gajere wanda ya nazarci fannin malanta.

b.         Mutumin garin Kwazazzabawa ne.

c.         Tufafin da ya fi sanyawa, su ne kaftani da turoza wankaku kuma gogaggu na farin kaki, takalma hadwaya bakake, sai kuma hula dankwara.

Candidates’ performance on this question was not encouraging, this could be due to poor understanding of the text.
                                                                                                                                                           

 

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.