waecE-LEARNING
Yoruba Paper 2, Nov/Dec. 2013  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 1

Kọ àròkọ tí kò dín ní 300 ẹyọ ọ̀rọ̀ lórí orí-ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo tí o bá yàn.

  1. Ìpolówó ọjà ni àgúnmu òwò.
  2. Eré apanilẹ́rìn-ín kan tí mo wò.

(d)    Ilé ìfìwéránṣẹ́ àdúgbò mi.
(e)    Ohun ìrìnnà ayé òde òní
(ẹ)    Kọ lẹ́tá sí ọ̀rẹ́ rẹ nílẹ̀ òkèèrè kí o sì sọ bí ayé ṣe rí ní àkókò ìjọba olóṣèlú yìíOBSERVATION

  1. The value of advertising in commerce is the focus of this essay topic. Most candidates that attempted the question did fairly well.
  1. This is a narrative essay on: A humorous play that I watched recently. Those who picked the question justified their choice.

 

(d)    The essay focuses on the description of the Post Office in the candidate’s town. Few candidates picked this question and they did fairly well.

  1. “Modern means of transportation” is the essay title. The topic was properly treated by those who chose it.

 

(ẹ)    This is a letter to a friend residing outside the country on how life is in Nigeria      during this civilian rule. Most candidates reported well their perception of civilian rule in their immediate communities.

 

_____________________________________________________________________________________________________
Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.