waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, Nov/Dec. 2011  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion

  1. QUESTION4

    1. Mene ne Adadi?
    2. Kawo kalmomi biyar masu jam’in dafa ciki da kuma biyar masu jam’in dafa keya tare da jan layi a karkashin kowane dafi.

OBSERVATION

  1. Define a numeral.
  2. Mention five examples each of plural words on infix and suffix and identify the affix by underlining each.

 

Adadi kalma ce ta nahawu da ke nufin yawa ko iyaka na abu tun daga daya zuwa abin da ya fi haka.  Misalan kalmoni masu jam’in dafa keya:

Tilo                              Jam’i
fata                             fatu
aboki                          abokai
rami                            ramuka
riga                             riguna

Misalan kalmomi masu jam’in dafa ciki

Tilo                              Jam’i
murhu                                    murahu                                 
jirgi                              jirage
gurgu                        guragu           
sarki                         sarakai 
                                               
Candidates performance on this question was fair.


_____________________________________________________________________________________________________
Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.