waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, Nov/Dec. 2012  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion

QUESTION 5

    Doguwar yarinya ta rufe ‘yan kajinta farare can a bayan daki:

 1. Mece ce jimla mai harshen damo?

  Define an ambiguous sentence

 2. Kawo misalai biyar na jimla mai harshen damo.

  Construct five examples of an ambiguous sentence.OBSERVATION

The question is also on grammar and the candidates were expected to define an ambiguous sentence and to construct five examples of an ambiguous sentence.
Thus:

Jimla Mai Harshen Damo, jimla ce wadda ta kunshi ma’ana fiye da daya. Irin wannan jimla tana iya kasancewa mai aikatau ko maras aikatau.
Misalai na Jimla Mai Harshen Damo :

 1. Yaron ya koma – (ya rasu ko kuma ya koma inda ya fito)
 2. Baki gare shi – (babban baki ko iya magana)
 3. Ban ga kwado ba (na ruwa ko na makulli ko na riga)
 4. Audu zai ba da dwarya – (kwara dari ko ta duma)
 5. An saya mata turmi – (na daka ko na atamfa)
 6. Audu ya sayar mata da littafi – (nata ya sayar ko nasa ya sayar mata)
 7. Binta ta kama wa Audu agwagwa – (kamu na hannu ko na ciniki)

      Candidates’ performance on this question was fair.

_____________________________________________________________________________________________________
Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.