Yoruba Paper 2 May/June 2015

Question 8

Ròyìn ohun tí Ọ̀jẹ́làdé sọ nípa Àmọ̀ó Ìkọ́, bàbá Dúdúyẹmí àti ìhà tí Dúdúyẹmí kọ sí ìtàn náà.

Observation

Here, candidates were expected to give a detailed account of Ọ̀jẹ́làdé’s narrations on Àmọ̀ó Ìkọ́, Dúdúyẹmí’s father and Dúdúyẹmí’s reaction to the narrations. The few candidates that attempted this question were able to give the details satisfactorily