Yoruba Paper 2 May/June 2015

Question 9

Báwo ni bàbá Títí ṣe mọ̀ pé Títí lóyún, ìhà wo sì ni ó kọ sí oyún tí ọmọ rẹ̀ ní náà?

Observation

Candidates were required to narrate the story of Títí’s unwanted pregnancy and her father’s reaction to it. Lack of proper study of the novel hindered proper narration by those that attempted the question.