waecE-LEARNING
Igbo Paper 2, May/June 2010  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength


Question 2

  (a) Kowaa ihe bu iwu ndakorita udaume

  (b)Nye omumaatu abuo ebe e nwere ndakorita udaume na omumaatu abuo ebe e nweghi ya


_____________________________________________________________________________________________________
Observation

Candidates were required to explain 'vowel harmony'. In the (b) part, they were to write two words that have vowel harmony and two words that do not have vowel harmony.
The expected points were:
  (a)   lwu ndakorita udaume bu iwu na - ekwu na udaume niile di n'otu rnkpuruokwu ga - esiriri ri'otu otu,
  (b)  ebe e nwere ndakorita udaume - akwukwo, ekike, utara, ezi dg. ebe e nweghi ndakorita udaume - akpo, afe, aro, agidi dg.
A good number of the candidates attempted this question and they answered well.

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.