waecE-LEARNING
Yoruba Paper 2,May/June. 2013  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion

Question 1
SECTION A: Aroko

  1. Ìdíje kan tí ó wáyé ni ilé-ẹ̀kọ́ mi.
  2. Ọ̀rẹ́ mi tí mo fẹ́ràn jù lọ.
  3. Ìsàlẹ̀ orọ̀ ní ẹ̀gbin.
  4. Ẹ̀sìn ti dòwò lórílẹ̀ èdè yìí.

(e)      Ko lẹ́tà sí ọ̀rẹ́ ri tí ó wà ní ilẹ̀ òkèèèrè kí o sàlàyé  akitiyan ìjoba lórí iná ẹ̀létíírìkì ní orílẹ̀-èdè rii

Observation

(a)  Candidates were expected to write an essay on “A competition held in my school”.
Most of the candidates did not explain properly the particular competition and their contribution to it.

(b) Here, candidates were required to write on the topic: “My favourite friend”.  
     Most of the candidates that attempted this question gave the required points.

(d) This is an expository essay and candidates were expected to write on the topic:     
          “Riches contain dregs”.
     Most of the candidates did not back-up their views with short story to buttress their points.

(e) In this question candidates were required to give their opinion on the topic “Religion has been commercialised in this country”.
     Most candidates focused on the pros and thus overlooked the cons of this topic.

(e) Candidates were to write a letter to explain government activities to improve on the provision of electricity in the country. 
     Most candidates were not really familiar with the activities. Emphasis was on the epileptic nature of power supply in most communities in the country. 

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.