Yoruba Paper 2 May/June 2015

Question 11

“Ẹnu tí ìgbín fi bú Òòṣà ni yóò tún fi gbolẹ̀”. Báwo ni ìpèdè yìí ṣe bá Àńwòó àti Bánjọ mu?

Observation

With reference to the book, candidates were expected to decode the proverb inherent in the question. Lack of proper studying of the book hampered candidates’ performance.