waecE-LEARNING
Home
Technical
Mathematics
Languages
Science
Social Science
Art
Literature Arabic Islamic Studies C.R.K History MusicVisual Art Clothing/Textile Home Management Shorthand
 
Hausa Paper 2, Nov/Dec. 2008  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength


Question 10

“Ruwa ya kwana guna-guna,
          Kamar ana yi da guguna,
          Sai kankara ga ta ko’ina,
          Allah jikan wasu dakuna,
          ------------------------------ .

_____________________________________________________________________________________________________
Observation
 

The above stanza was taken from the book Wakokin Hausa and the candidates were required to identify the song from which the stanza was taken. The theme of the song and give brief account of the stanza.  Thus:  An ciro wannan baiti ne daga Wakar Danina; Jigon wakar shi ne sha’awa; sannan baitin yana kwatanci ne da wani gagarumin ruwa da aka yi kamar da bakin kwarya---

Candidates performance on this question was not encouraging

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2012 The West African Examinations Council. All rights reserved.