waecE-LEARNING
Home
Technical
Mathematics
Languages
Science
Social Science
Art
Literature Arabic Islamic Studies C.R.K History MusicVisual Art Clothing/Textile Home Management Shorthand
 
Hausa Paper 2, Nov/Dec. 2008  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Question 5

 

(a)     What is the difference between a proper noun and a common noun.
(b)     Mention five (5) examples from each.

(a)     Mene ne banbancin sunan yanka da suna gama-gari?
(b)     Kawo misalai biyar-biyar na kowannensu._____________________________________________________________________________________________________
Observation
 

Above is a question on grammar and the candidates were to show the difference between a proper and a common noun and to mention five examples from each.  Therefore, sunan yanka shi ne suna fitacce ga mai shi, ya Allah na mutum ne ko na wuri.  Misali: Binta, Kano, Amurka, Ikko, Kande, d.s. shi kuwa suna gama-gari suna ne na tarayya da ake ba duk irinsa a ko’ ina.  Misali:  Mutum, kwaro, littafi, daki, tuwo d.s.

Many candidates attempted the question and their performance was encouraging.

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2012 The West African Examinations Council. All rights reserved.