waecE-LEARNING
Home
Technical
Mathematics
Languages
Science
Social Science
Art
Literature Arabic Islamic Studies C.R.K History MusicVisual Art Clothing/Textile Home Management Shorthand
 
Hausa Paper 2, Nov/Dec. 2008  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
StrengthQuestion 11

“Ai da jin maganar an san babu gaskiya a ciki
          ko ta kwayar zarra.  Ko tana da tambotsai ne ba ka sani ba?_____________________________________________________________________________________________________
Observation

The statement above was taken from the book Zaman Daniya Iyawa Ne (a written drama,) and the candidates were required to identify the speaker and to whom, the setting and the aftermath.  Thus:  Iyatu ce ta yi maganar da Bawa.  A gidan Bawa aka yi maganar.  Lokacin da suke tattaunawa game da yajin da Tagudu ta yi.  Daga karshe Iyatu ta tafi gidan su Taguda don ta yi bikon ta.

The question was attempted by few candidates and their performance was fair.

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2012 The West African Examinations Council. All rights reserved.