waecE-LEARNING
Igbo Paper 2, May/June 2010  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength


Question 9

Deputa ihe ato odeabu jiri tunyere ezi umunne n 'abu 'Ezi Umunne '.


_____________________________________________________________________________________________________
Observation

Candidates were required to state three things which the poet used in defining a good relationship as written in the book, Echiche.

The expected points were:

    Ezi umunne di ka iga njem na ndo
    O di ka \lIQ a ruru aru nke na mmiriomuma na okpornoku adighi emetu
    onye no n'ime ya.
    O di ka ebe otutu rnmadu ji otu obi erne ihe.
    Onye nwere ezi umunne di ka nwaanyi nwere ezi di.

Very few candidates attempted this question and they performed poorly.

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.