waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, May/June 2014  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 8

(a) Yi bayanin irin shigar da mai wasan tashen Tsoho da gemu yake yi.
(b) Bayyana abubuwa biyu da wasan ke koyarwa.


_____________________________________________________________________________________________________
Observation

The question above was taken from the book Wasannin Tashe (Oral Drama).  Candidates  were required to explain the type of dress worn by the lead-player of the play Tsoho da gemu.
                          
   a.    Yaro kan yi shigar tsofaffi.  Yakan sanya riga da hula na keson tabarma; sannan ya riƙe carbi yana ja, ya sami sanda yana dogarawa.  A fuskarsa kuma, ya yi gemu da sajen auduga, kai ka ce wani tsoho ne.

    b.   -         wasan yana cusa tausayi a zukatan yara har ma da manya.
          -         wasan yana nuna wa yara bukatar tallafa wa mutum, musamman tsoho.
          -         wasan yana nuna tasirin addini, kamar inda tsohon ke riƙe da carbi.

          Few candidates attempted the question and their performance was fair.

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.