waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, Nov/Dec. 2014  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 11

Yi bayanin irin rawar da wa?annan mutane suka taka wajen tarbiyyar ‘Yarmasugida.
          (a)      Malam Abdu;
          (b)     Tagudu;
          (c)      ?awayen ‘Yarmasugida.


_____________________________________________________________________________________________________
Observation

This question was taken  from the book Zamanin Nan Namu (Written Drama) and the candidates were expected to explain the role played by the above actors in the character training of  ‘Yarmasugida.

Thus:
Malam Abdu
          Malam Abdu shi ne mijin Tagudu kuma uban ‘Yarmasugida. Ya taimaka wajen
          lalacewar ‘yarsa wato ‘Yarmasugida saboda ?in tsayawar da ya yi wajen sauke
nauyin da yake kansa na magidanci. Malam Abdu bai san cin iyalinsa ba balle shan su. Ba ya yi  musu sutura balle ya saya masu abubuwan bukata na yau da kullun.
Wannan shi ya jawo ya kasa sarrafa gidansa yadda har matarsa ba ta jin maganarsa. Kuma da wannan ta yi amfani wajen ?ora wa ‘yar talla.
                                                                                                                    28
Tagudu
         
Tagudu ce matar Malam Abdu kuma mahaifiyar ‘Yarmasugida. Ba aza wa ‘yarta
           tallar ?osai kawai ta yi ba, har ma ta taimaka wajen lalacewar ‘yar ta hanyar yi
           mata hu?ubar banza ta yadda za ta yaudari samari don ta samo ku?i.
          Haka kuma, ita ce ta kori ‘yarta (‘Yarmasugida) da daddare ta hanyar  hana ta
          abincin dare, wai don ku?in ?osai ba su cika ba. Daga nan ne ma har ?awayenta
          suka sami damar jan ta zuwa dandali wajen samari.
         
?awayen ‘Yarmasugida
         
?awayen  ‘Yarmasugida irin su Rakiya da Mama da ‘Yarbeguwa, su ne
suka ri?a zuga ‘Yarmasugida kuma suna nuna mata irin dabarar da za ta yi wa samari don su ba ta ku?i.

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.