waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, Nov/Dec. 2014  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 5

Kawo abubuwa uku da suke zuwa bayan Suna, sannan ka kawo misalai uku-uku na kowanne a cikin jumla


_____________________________________________________________________________________________________
Observation

The question above is also on grammar and the candidates were required to mention three classes of word that comes after a noun and to construct three sentences with each.
Thus:
Abubuwan da ke zuwa bayan suna sun ha?a da: Sifa da Ma’auni da Madangaci da Nunau gajere da ‘Yar mallaka gajeruwa da tsigilau da dirka da sauransu.
         
          Sifa – misali:
          littafi ?arami ya yage.
          wani yaro fari ya sanya farar hula.
          wani kwano wankakke ya lotse.
         
          Ma’auni – misali:
          an saya masa littafi guda ?aya.
          naira goma ya yaga.
          itatuwa ka?an suka ?one.

          Madanganci – misali:
          littafin ya ?ace.
          dakunan sun ?one.
          motar ta lalace.

          Nunau gajere – misali:
          littafin can ba shi da kyau.
          ?akin nan yana da girma.

          Candidates’ performance on this question was fair.

.

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.