waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, May/June 2013  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 12

Kawo misalan camfi na halitta da na lokaci guda uku-uku

_____________________________________________________________________________________________________
Observation

The question is from customs and institutions (al’ada).
Candidates were required to mention three superstitious beliefs on creation and three on time,
Thus:

       Camfin halitta
          - Barin gashin kai da yawa kan kawo ciwon kai.
          - Ƙaiƙayin tafin hannu yakan sa a sami kudi.
          - Idan aka doki maciji da karan rama za a ga ƙafafunsa, amma za a mutu.
          - Mafarkin aski kan sa mutum ya yi fatara.

         Camfin lokaci

  • Yin shara da dare yana kawo talauci.
  • Yin shara da tsakar rana yana sa aljanu su kama mutum.
  • Zama karkashin inuwar tsamiya da rana yana sa hauka.
  • Ɗinki da dare yana sa makanta.
Candidates’ performance on this question was encouraging.
Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.