waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, May/June 2013  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 4

a. Mene ne Tsigilau?
b. Kawo misalai biyar a cikin jimla.

(a) Define a diminutive
(b) Construct five sentences using a Diminutive

_____________________________________________________________________________________________________
Observation

The question required the candidates to define a Diminutive, mention the types and use them in sentences. Thus:

a) Tsigilau kalma ce ta nahawu da ake amfani da ita wajen nuna ?an?antar abu, kamar ?an da ‘yan da ‘yar.

b) - Dan karamin yaro ya bace. - Ta zuba kaya cikin ‘yar karamar jaka. - Wadansu ‘yan yara sun yi ta’adi. - Wata ‘yar yarinya ta fadi. - Ta ba shi abinci dan kadan.

Many candidates attempted the question and their performance was encouraging.

Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.