waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, May/June 2013  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 12

   

Kawo hanyoyi biyar da ake bi wajen tarbiyyantar da yara a al’ummar Hausawa, sannan ka bayyana biyu daga cikinsu.


_____________________________________________________________________________________________________
Observation

 

The question is on Customs and Institutions (Al’ada). Candidates were required to mention five ways of character training among Hausa people and to explain any two.

        Akwai tarbiyya na gyaran hali, kamar:
       - tsawa                              - zare ido/muzurai
       - kwaɓa                             - jan yaro a jiki
       - harara                             - Kwafa, etc.
      
         Akwai tarbiyyar zamantakewa, kamar:
       - girmama na gaba
       - kunya/yakana/kawaici
       - haƙuri da juriya
       - taimakon juna, etc.
       
Candidates’ performance on this question was encouraging.

 

 

 
Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.