waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, May/June 2013  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 4

       

Kawo azuzuwan kalmomin da aka ja wa layi a waɗannan jimloli:

Identify the class of word for each of the underlined words.

    (a) wani yaro ne ya shigo da gudu.
   (b) Mun ga fararen shanu.
  (c) Ta samo wani rake gungurun da shi .
 (d) Wata ‘yar yarinya ce ta kawo.
           (e) Waɗancan yaran ne suka buge ta.
           (f) Ita ce muka gani a kasuwa.
          (g) Wata yarinya ta ci abinci.
         (h) Gidan sauro ya yage.
        (i) Shi ne ya fasa kwalbar.
        (j) Nawa littafin ya ɓace.


_____________________________________________________________________________________________________
Observation

 

The question above is on grammar, and candidates were required to identify the class of word for each of the underlined words above.
Thus:
          a. Bayanau                                           f.  Dirka
          b. Sifa                                                  g. Mafayyaci
          c. Amsa kama /Sifa                                h. Harɗaɗɗen suna                             
          d. Tsigilau                                             i. Wakilin suna
          e. Nunau                                               j. Doguwar mallaka/ mallaka
                       
Many candidates attempted the question and their performance was encouraging.

 

 

 

 
Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.