waecE-LEARNING
Hausa Paper 2, May/June 2013  
Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Main
General Comments
Weakness/Remedies
Strength
Conclusion
Question 8

       


  Bayyana yadda ake yin wasan Ɗan-ɓera mai shiga rami


_____________________________________________________________________________________________________
Observation

 

The question above was taken from the book Wasannin Tashe (Oral Drama).  Candidates  were required to explain how the play Ɗan-ɓera mai shiga rami was staged.
                          
        Tashen Ɗan-ɓera mai shiga rami, wasa ne na yara maza. Akan sami kimanin
  yara bakwai ko takwas, sai su zaɓi ɗan ƙaraminsu mai wayo su daura masa igiya
  a kunguru, sai wani ya riƙe ta baya. Idan sun shiga wani gida, sai sauran yaran su riƙa
  cewa:

         Ɗan-ɓera mai shiga rami.
         Shi kuma sai ya riƙa ƙoƙarin cusa kansa cikin lungu yana cewa:
         Na’am, in na shiga kar ku jawo ni.
         Haka za su dinga yi har sai an ba su sadaka, sannan su bar gidan.

Few candidates attempted the question and their performance was fair.

 

 

 

 

 
Powered by Sidmach Technologies(Nigeria) Limited .
Copyright © 2015 The West African Examinations Council. All rights reserved.