Igbo Paper 2 WASSCE (SC), 2018

Question 9

 

Here, candidates were required to list the name husbands call good/virtuous women, virtuous women’s belief and their characteristics as seen in the poem “Ezi Nwaanyi” from the book Uche bu Ahia.

Observation

Answers expected were as follows:


(a) i. ọ masịrị di ya.
ii. obi di ya.
iii. ọ dị m n’obi.
iv. nke m


(b) Ezi nwaanyị kwenyere na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ.


(c) i. amamiihe
ii. ezi agwa
iii. ịzụzị ụmụaka
iv. inwe obi umeala
v. ịdị nṅomi

vi. inwe mmetụta ezinaụlọ
vii. ịnara ezi ndụmọdụ/anaghị ndụmọdụ ndị nzụzụ
viii. ekwughị okwu nzuzu
ix. anaghị agba asịrị
x. ị ma obi di ya
xi. ịgba mbọ
xii. ịrụ ọrụ ọma


Many candidates that attempted this question tried although some brought in points that were not written in the set book.